Zahraniční obchod

Zahraniční obchod

Důležitou součástí strategie naší společnosti je samozřejmě i export tuzemského zboží k zahraničním obchodním partnerům. Významným mezníkem v této činnosti byl bezpochyby vstup naší země do EU, kdy se možnosti obchodu značně rozšířily a zároveň zjednodušily.

Jsme si vědomi srovnatelné kvality elektrotechnického zboží se západními výrobci, proto se neustále snažíme rozvíjet naše exportní aktivity a udržovat dlouhodobé tradiční vazby jak na sousední státy, tak na země jihoevropské (balkánské) a v neposlední řadě také na státy bývalého Sovětského svazu. Pole zahraničního obchodu dnes nabízí netušené možnosti, které nám pomáhají neusnout na vavřínech a podněcují v nás touhu neustále se zlepšovat a dosahovat stejných ne-li lepších výsledků než vyspělé západní země. Exportní aktivity naší skupiny představují tedy velmi výrazný podíl našich obchodních obratů.

 

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v Česku

Máme jméno
...v jižních Čechách